Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

9 juni 2024

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

Arbetet med budget för åren 2025-2027 är i full gång och vi kan med glädje berätta att vi förbereder för en skattesänkning! Det kommer inte att ske på bekostnad av nedskärningar i välfärden, utan tack vare att vi arbetat smartare och mer effektivt nu har förutsättningar att både förbättra välfärden OCH sänka skatten.

På måndag (den 10 juni) ska kommunstyrelsen godkänna kommundirektörens förslag till förutsättningar inför det fortsatta arbetet med budgeten. I förslaget baseras kommunens skatteintäkter på skattesatsen 19,7 procent, det vill säga 19,70 per varje 100 kronor beskattningsbar inkomst. Idag är den summan 20 kronor vilket är den tredje högsta i hela Stockholms län. Det här innebär att din skatt sänks med 30 öre per intjänad hundralapp och ger dig mer kvar i plånboken.

Det här hade inte varit möjligt om inte kommunledningen arbetat för att få ordning på den tidigare misskötta ekonomin som år efter år visade på stora underskott, trots den höga skatten. Vi har därför ända sedan maktskiftet 2017 varit tydliga med att vi kommer sänka skatten men först då vi skapat en stabil ekonomi med motståndskraft mot oförutsedda händelser. Nu är vi där! Kommunalskatten är och har varit för hög och under de socialdemokratiska kommunledningarna har Sigtuna helt saknat säkerhetsmarginaler och buffertar. Vi har systematiskt och genom hårt arbete stärkt ekonomin och ser nu en stabilitet i ekonomin som kommer möjliggöra både den här och fortsatta skattesänkningar.  

En stabil ekonomi ÄR den avgörande grunden för att en kommun på ett pålitligt sätt ska kunna leverera det du som invånare har rätt att förvänta dig för dina skattepengar. Därför är det glädjande att vi nu efter flera år med starka ekonomiska resultat ser att vi stabiliserat och fått så pass bra ordning på ekonomin att vi äntligen kan sänka skatten.

Grattis, alla skattebetalare i Sigtuna kommun!

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Mattias Askerson (M), gruppledare

Rune Öhlund (SD), gruppledare

Bengt Hellström (KD), gruppledare

Lars Björling (SfS), gruppledare

Sigtuna kommun öppnar akutskola

15 april 2024
Skolorna i Sigtuna ska präglas av trygghet och studiero. Elever med normbrytande beteenden ska inte få störa och förstöra för...

Nya sociala insatser för minskad segregation

13 mars 2024
Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att...

Situationen är ohållbar – Sigtuna kommun kräver att Region Stockholm agerar!

10 januari 2024
Sigtuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Vi producerar de bostäder och vi skapar de arbetstillfällen Region Stockholm och...