Skip to main content

Olov Holst (M) väljer att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

De senaste två valen har Moderaterna i Sigtuna haft stora framgångar och kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) har varit den mest personkryssade politikern i kommunens historia. Efter en tids turbulens, partiavhopp och mediadrev mot honom som person meddelar han nu att han lämnar sin post. 

Sigtuna kommun har sedan september 2017 styrts av en moderatledd kommunledning med Olov Holst som kommunstyrelsens ordförande (KSO). När Moderaterna tog över styret efter en lång tid av socialdemokratisk misskötsel var kommunens ekonomi körd i botten och Sigtuna mest känd för korruption och otrygghet. Sedan dess har mycket hänt och det är numera ordning och reda i ekonomin och otryggheten har minskat i hela kommunen. Samtidigt har flera stora reformer genomförts och påbörjats i kommunens verksamheter och arbetet med kommuninvånarnas bästa för ögonen har hela tiden haft fullt fokus.

”Jag har efter en karriär i näringslivet varit heltidspolitiker i tolv år. Det är lång tid i en miljö som är präglad av konflikter, hård press, offentlig exponering och ett högt arbetstempo. Detta, kombinerat med stor personlig ambition att varje dag gå till jobbet för att göra kommunen bättre, har haft ett högt pris såväl fysiskt som psykiskt, vilket lett till att jag sedan en tid funderat på att lämna över stafettpinnen till någon ny person i god tid innan valet 2026. Nu blev det tidigare än planerat och inte under de organiserade formerna som hade varit önskvärt”, säger Olov Holst.

”Det huvudsakliga skälet till att jag väljer att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande är att jag just nu utgör det avgörande hindret för att Sigtuna ska kunna fortsätta styras av Moderaterna i en borgerlig samverkan. Om det är jag personligen som står mellan ett fortsatt borgerligt styre och en återgång till det kaos ett socialdemokratiskt styre skulle innebära är mitt val enkelt”, säger Olov Holst.

Den senaste tidens anklagelser i media kommenterar han på följande vis:

”Det är olyckligt att man nu väljer att diskutera mitt ledarskap i media istället för att ta det med mig eller Moderaterna i första hand. Jag har säkert varit såväl förbannad, raljerat i onödan och uppfattats som väldigt krävande, både av män och av kvinnor. Det har dock aldrig varit min mening att kränka någon, vilket de flesta också förstått. Men jag som person kan aldrig vara viktigare än arbetet med att göra livet bättre och lättare för kommuninvånarna.”

Överlämnandet av uppdraget som kommunstyrelsens ordförande måste genomföras under ordnade former och sker inte över en natt. Moderaternas partiförening ska i första hand göra ett internt arbete och medlemmarna välja en ny gruppledare som kan ta över posten. Detta kan endast ske genom val i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige.

Processen att välja en ny gruppledare för Moderaterna sätts igång omedelbart och beslutet om en ny KSO föreslås fattas av kommunfullmäktige på sammanträdet den 1 februari 2024. Vice ordförande i kommunstyrelsen Mats Weibull (M) träder in i Olov Holst ställe tills vidare.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Mattias Askerson (M), ordförande Moderaterna i Sigtuna 073-766 09 09

Mats Weibull (M), vice gruppledare och vice ordförande kommunstyrelsen 070-841 02 75

Ansvar

Att ta ansvar innebär att våga prio­ritera och fatta svåra och långsiktiga beslut där ditt bästa alltid är i fokus.

Stabilitet

Moderaterna har i fem år lett en stabil kommunledning utan interna bråk, avhopp, mygel och korruption och vi vill fortsätta tillsammans. Det är avgörande för en långsiktig utveckling av kommunen.

Ordning och reda

Ordning och reda i ekonomin och kommunens verksamheter är grunden för att du ska få den välfärd du har rätt att kräva.

Trygghet

Moderaterna kommer aldrig ge upp kampen mot kriminaliteten och otrygg­heten i kommunen.

Service

Kommunen ska vara en service­organisation – inte en förvaltnings­organisation.

Valfrihet

Din valfrihet är hotad. Moderaterna kommer inte bara försvara den – vi kommer att öka den.