Välkommen till Moderaterna i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun går, med Moderaterna i spetsen, en tryggare framtid till mötes. Vårt arbete präglas av ordning och reda samt ärlighet gentemot dig som bor här. Du ska kunna lita på att vi har hela kommunens bästa för ögonen – i alla lägen.

Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Vårt främsta löfte är att arbeta hårt för ökad trygghet, hålla ordning på ekonomin och se till att vår gemensamma välfärd alltid håller hög kvalitet.

Sigtuna kommun är på rätt väg

Så har det inte alltid varit. För bara några år sedan var kommunen dåligt skött, korrumperad och skandalomsusad. Dit ska vi aldrig igen.

På invånarnas sida

Moderaterna står på invånarnas sida. Du ska vara trygg med att skattepengarna används på rätt sätt och att vårt fokus alltid är på kärnverksamheterna, skola, vård och omsorg.

Ordning och reda

Sigtuna kommun ska vara en välskött kommun med ordning och reda i ekonomin och i verksamheterna. Vi ska utgöra ett stabilt ledarskap som i samarbete med andra och med medborgarnas bästa för ögonen sköter och utvecklar kommunen.

Nyheter

Insändare

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur-…
Insändare

Aldrig tidigare har så mycket satsats i Valsta

Ända sedan maktskiftet 2017 har Valsta fått stor uppmärksamhet och stora satsningar för ökad trivsel…
Insändare

Opportunism och okunskap hör hemma i opposition

I en insändare kommenterar Miljöpartiet (MP) bokslutet för 2021 som klubbades av Sigtunas kommunfullmäktige den…