Sigtuna kommun öppnar akutskola

15 april 2024

Sigtuna kommun öppnar akutskola

Skolorna i Sigtuna ska präglas av trygghet och studiero. Elever med normbrytande beteenden ska inte få störa och förstöra för de andra eleverna eller skapa en ohållbar arbetssituation för elever, lärare och annan skolpersonal.

Vi tar krafttag för en skola där alla elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen, och både skolpersonal och elever ska slippa hot, våld, kränkningar och trakasserier. Ett steg i arbetet för en tryggare skola är akutskolor för elever med normbrytande beteenden och nu har en öppnat i Sigtuna kommun

– I Sigtuna kommuns skolor ska man känna trygghet och studiero. Att etablera en akutskola är vårt sätt att skapa goda förutsättningar för en trygg tillvaro där förutsättningar ges för att eleverna ska klara grundskolan med godkända betyg, samtidigt som vi får möjlighet att bryta destruktiva beteenden hos de som stör och förstör för andra, säger Mattias Askerson, ordförande i förskole- och grundskolenämnden i Sigtuna kommun.

Nya sociala insatser för minskad segregation

13 mars 2024
Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att...

Situationen är ohållbar – Sigtuna kommun kräver att Region Stockholm agerar!

10 januari 2024
Sigtuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Vi producerar de bostäder och vi skapar de arbetstillfällen Region Stockholm och...