Grunden för vårt fortsatta arbete 2022–2026

1. Ansvar

Att ta ansvar innebär att våga prioritera och fatta svåra och långsiktiga beslut där ditt bästa alltid är i fokus.

Att styra en kommun innebär ett stort ansvar. Flera tuffa prioriteringar måste göras och svåra beslut fattas. Moderaterna har i fem år tagit detta ansvar.

Genom införande av noggrann ekonomistyrning och effektivisering av verksamheterna har den tidigare svaga ekonomin kunnat saneras. Det har lagt grunden för att kunna utveckla välfärden i kommunen.

Vi har prioriterat kärnverksamheterna skola, äldreomsorg, socialtjänst samt gjort stora satsningar på omfattande trygghetsarbete.

Att ta ansvar innebär också att sätta invånarnas bästa framför sitt eget och det egna partiets. Så har det inte alltid varit i Sigtuna kommun. Att avstå från publikfriande, kortsiktiga och opportunistiska beslut till förmån från välgrundade beslut som på lång sikt kommer gynna kommuninvånarna har präglat den moderatledda kommunledningen.

Vi har aldrig lovat allt till alla, men vi håller vad vi lovar.

 

2. Stabilitet

Moderaterna har i fem år lett en stabil kommunledning utan interna bråk, avhopp, mygel och korruption och vi vill fortsätta tillsammans. Det är avgörande för en långsiktig utveckling av kommunen.

Att styra en kommun är ett omfattande och komplext uppdrag där en stor mängd beslut som på­verkar kommun­invånarnas vardag ska fattas dagligen. Det kräver en samspelt och stabil kommun­ledning. Moderaterna har under mandatperioden visat att vi kan hålla ihop en koalition bestående av fem partier som tillsammans lagt grunden för omfattande och långsiktiga reformer som syftar till att göra Sigtuna till en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i. Samarbetet har präglats av samsyn, öppenhet, lagarbete, god stämning och en gemensam vilja att nå de högt ställda målen för kommunen.

Så har det inte alltid varit i Sigtuna kommun. Socialdemokraternas sista fem år vid makten präglades av mygel, korruption och interna strider samt en lång rad (S)-företrädare som hoppade av sina upp­drag. Gång på gång visade (S) upp en bristande förmåga att hålla ihop samarbeten med andra partier. Inte mindre än tre partier lämnade vid olika tillfällen kommunledningar som leddes av (S).

En sådan brist på politiskt ledarskap är förödande för dig som invånare. Dit vill vi inte igen.

 

3. ­Ordning och reda

Ordning och reda i ekonomin och kommunens verksamheter är grunden för att du ska få den välfärd du har rätt att kräva!

När Moderaterna tillsammans med samarbetspartierna tog över 2017 efter att den social­­­­­­demo­kratiska kommunledningen spruckit, var det riktigt rörigt i Sigtuna. Såväl demokratiska som förvaltnings­processer var
i stora delar helt satta ur spel. Information gömdes undan, beslut togs bakom stängda dörrar och kommunens tjänstemän var i många fall direkt rädda för de styrande politikerna. I förlängningen ledde detta till både en katastrofalt svag ekonomi och dåliga resultat i våra verksamheter.

Så är det inte längre i Sigtuna kommun. Nu är det ordning och reda i både de demokratiska och byrå­kratiska processerna. Vi har återtagit kontrollen över ekonomin som numera är mycket god och resultaten i kommunens verksamheter har över lag förbättrats kraftigt.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men den nödvändiga stabila grunden för det fortsatta arbetet är återupprättad.

 

4. Trygghet

Moderaterna kommer aldrig ge upp kampen mot kriminaliteten och otryggheten i kommunen!

En av de mest fundamentala faktorerna för att Sigtuna kommun ska bli en av Sveriges bästa platser att bo, leva och verka i, är att du som invånare känner dig trygg i din vardag. Så är det inte för alla idag.

Otryggheten och segregationen bet sig fast under tidigare socialdemokratiska kommunledningars tid vid makten. (S) valde att titta bort istället för att göra något åt den starkt etablerade kriminaliteten. Man förnekade till och med att otryggheten var ett problem. I kombination med polisens minskade resurser och nedtrappning av närvaro i kommunen har blev detta förödande för trygghetskänslan.

Det har gjort att trygghetsarbetet varit en av den moderatledda kommunledningens högst prioriterade områden sedan vi tog över 2017. Idag satsas cirka 45 miljoner kronor per år på trygghetsarbetet och insatserna fortsätter att öka. Det gör Sigtuna till en av de kommuner i landet som satsar mest i för­hållande till invånarantalet. Vår tydliga satsning har också gjort att polisen satsar mer än dubbelt så stora resurser i Sigtuna kommun jämfört med för fem år sedan.

Att trycka tillbaka den kriminalitet och otrygghet som tidigare kommunledningar tillät etablera sig i kommunen är ett långsiktigt arbete som kommer ta tid. Vi börjar se tydliga tecken på att vi är på rätt väg och Moderaterna tänker aldrig ge upp kampen mot kriminaliteten och otryggheten.

 

5. Service

Kommunen ska vara en serviceorganisation – inte en förvaltningsorganisation!

Som invånare i Sigtuna har du rätt till ett antal kommunala tjänster och du har rätt att kräva hög servicenivå på dessa. Det är dina skattepengar som finansierar verksamheterna. Sedan Moderaterna tog över styret har vi jobbat för att få den kommunala organisationen att förstå att en kommun är en serviceorganisation och inte en förvaltningsorganisation.

Det kräver att kulturen i organisationen förändras i grunden och det tar tid. Men det måste göras och även om vi har långt kvar innan vi är nöjda, ser vi stor förändring hos många anställda och på många ställen i organisationen.

 

6. Valfrihet

Din valfrihet är hotad. Moderaterna kommer inte bara försvara den. vi kommer öka den!

Att du som invånare i så stor utsträckning själv ska kunna välja vilket sorts liv du vill leva är självklart för oss i Moderaterna. Vi jobbar därför hårt med att öka din valfrihet. Sigtuna kommun kan numera erbjuda plats i andra skolor och förskolor än de kommunala, flera hemtjänstföretag har etablerat sig i kommunen och en kulturcheck har införts.

Men din valfrihet är hotad. Kommer Socialdemokraterna till makten riskerar fristående skolor och förskolor att stängas, de fristående alternativen inom äldreomsorgen är hotade och du kommer vara hänvisad till enbart kommunen som leverantör av en lång rad tjänster som till exempel kulturskolan.