Skip to main content

Vi stärker Arlandas utveckling

By 25 oktober, 2019Nyheter

”Ett sätt att stärka Sveriges konkurrenskraft och vår möjlighet att attrahera investeringar är att också stärka Arlanda. Fler och tätare direktförbindelser till ekonomiska center i världen bör möjliggöras. Moderaterna vill att Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats och att antalet passagerare som flyger till och från Stockholm ska öka.

På Moderaternas partistämma härom veckan behandlades propositioner och motioner för en ny riktning för Sverige. I proposition 2 ”Rättvis och hållbar tillväxt” finns bland annat ett stycke om Arlandas kapacitet och utveckling. Det är självklart extra intressant och viktigt för Sigtuna som värdkommun för Arlanda.

Tyvärr har vi en regering som är tagen gisslan av ett parti som hatar flyget och som har gjort flyget till en symbol för sin klimatkamp. Moderaterna måste därför med kraft och fokus arbeta för att få till stånd de absolut nödvändiga investeringarna som krävs för Arlandas utveckling. Det gäller inte bara på flygplatsen i form av upprustade terminaler och rullbanor, utan även runt flygplatsen i form av utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik.

Det är därför med glädje vi meddelar att Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M), fick igenom följande tillägg till propositionen: ”att kapaciteten på Arlanda ska öka och att infrastrukturen och kollektivtrafiken runt flygplatsen ska utvecklas”.

Arlandafrågan och problemen med infrastrukturen runt flygplatsen finns därmed numera med i Moderaternas partiprogram och ger garanti för fortsatt arbete med Arlandas utveckling för Sveriges bästa.”

Leave a Reply