Skip to main content

Vi fortsätter skapa ordning och reda i Sigtuna kommun

By 27 augusti, 2018Pressmeddelande

År 2014 fattade den socialdemokratiska kommunledningen ett beslut att inrätta ett s.k. limniskt naturreservat i Garnsviken i Sigtuna. Ett projekt inleddes för att få reservatet på plats. När den nya moderatledda kommunledningen i september 2017 skulle ta tag i ärendet framkom information om projektet som behövdes granskas närmare och kommunens revisorer ombads titta på ärendet. Även kommunens upphandlade revisionsfirma PWC har nu lämnat en rapport som visar på en rad stora brister i projektet.

Bland annat saknades både projektplan och budget som behövs som underlag för köpet. En direktupphandling med den konsult som skött projektarbetet har skett – trots att beloppet vida överstiger den beloppsgräns som kräver en offentlig upphandling. Avtal med konsulten saknas, vilket gör att revisorerna vid sin granskning inte kan fastställa om fakturorna från konsulten är korrekta i enlighet med beställningen, osv.

–       Det här fallet är ett mycket bra exempel på den oordning som råder på många ställen i den kommunala förvaltningen. Det är helt oacceptabelt att hantera skattebetalarnas pengar på det här sättet, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M).

–       En rad åtgärder finns nu på plats för att detta inte ska kunna upprepas, fortsätter Olov Holst. Bl.a. implementeras en helt ny projektmodell som utgör ett ramverk, eller reglemente, för hur projekt ska organiseras och drivas. Personalen ska också utbildas i lagen om offentlig upphandling

–       Det är precis så här vi ska fortsätta jobba. Upptäcker vi att något inte står rätt till ska det utredas och åtgärdas, även om det är vi som begått misstagen. Vi tänker inte försöka dölja brister och fel i våra processer och beslut. Allt ska ut i dagsljuset och synas. Först då kan vi sägas ha en transparent och öppen hantering av skattebetalarnas pengar. Så ska Sigtuna kommun fortsätta styras om vi får väljarnas förtroende efter den 9 september, avslutar Olov Holst.


Vid frågor, vänligen kontakta:
Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62
Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Leave a Reply