Skip to main content

Tidigare kommunstyrelseordförande (KSO) Ibrahim Khalifa (S) fälld i förvaltningsrätten – igen!

By 11 juli, 2018juli 25th, 2018Nyheter
Märsta 2018-07-11

I en dom daterad 2018-06-26 konstaterar förvaltningsrätten att Sigtuna kommuns tidigare KSO, Ibrahim Khalifa (S), bröt mot kommunallagen en andra gång när han vid kommunstyrelsens (KS) möte den 14 augusti 2017 enväldigt och i strid mot kommunallagen, vägrade låta KS besluta huruvida tre ärenden initierade av dåvarande oppositionsrådet Olov Holst (M) skulle föras upp på dagordningen. Olov Holst överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu kommit med sin dom.

Förvaltningsrätten fastställer bl.a. följande: ”Det faktum att ordföranden ensam under sammanträdet meddelat att Olov Holsts anmälda ärenden inte kommer tas upp vid det aktuella sammanträdet utan att bereda kommunstyrelsen möjlighet att ta ställning till detsamma innebär dock, enligt förvaltningsrättens mening, att Olov Holsts initiativrätt enligt 4 kap. 17 § kommunallagen har åsidosatts. Besluten har därmed inte tillkommit i laga ordning.”

  • Domen i förvaltningsrätten är egentligen bara ett utfall av något vi redan visste, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M). Eftersom Khalifa gjort exakt samma sak tidigare, och förvaltningsrätten även då kom till slutsatsen att kommunallagen hade brutits, var utfallet i rätten den här gången det förväntade.

  • Det finns dock omständigheter som gör det mer allvarligt den här gången, fortsätter Olov Holst. För det första visste Khalifa mycket väl vad han gjorde. Första gången skulle ju möjligen kunna skyllas på ett misstag, men den andra gången var han fullt medveten om förvaltningsrättens första dom. Ändå väljer han att göra om det. Det andra, och kanske ännu mer anmärkningsvärda, är att hela S-gruppen ville fria Khalifa när kommunfullmäktige behandlade ansvarsfrihetsfrågan för tre veckor sedan. Detta trots att utfallet i förvaltningsrätten var givet. Det visar tydligt hur S ser på lag och ordning, och inte minst Marie Axelsson som i höstens val kandiderar till KSO-posten för S och som varit med hela tiden. Om Axelsson blir vald till KSO, kommer vi då få se en återgång till ett läge där lagar och förordningar bara ses som rekommendationer och inte något som ska följas? Frågan måste ställas, avslutar Olov Holst.

I ett gemensamt uttalande säger de övriga fyra partigruppledarna i Alliansen, Pernilla Bergqvist (L), Lars Björling (SfS), Karsten Bjärbo (KD) och Gill Brodin (C) att det är bra att förvaltningsrätten återigen slår fast att Ibrahim Khalifa bröt mot kommunallagen. Det är viktigt för Allianspartierna att lag och ordning följs samt att demokratiska spelregler respekteras. Något socialdemokraterna uppenbarligen inte bryr sig om.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62

Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Leave a Reply