Skip to main content

Tidigare kommunstyrelseordförande (KSO) Ibrahim Khalifa (S) beviljas inte ansvarsfrihet

By 20 juni, 2018Nyheter

Med de överväldigande röstsiffrorna 29 mot 17 (2 avstod) beslutade kommunfullmäktige vid mötet den 19 juni 2018 att tidigare KSO Ibrahim Khalifa (S) inte skulle beviljas ansvarsfrihet för sin tid som kommunstyrelsens ordförande 1 januari – 21 september 2017.

Bakgrunden är att Olov Holst (då oppositionsråd (M)) den 15 juni 2016, med stöd av kommunallagen 4 kap. 17 §, den s.k. initiativrätten, yrkade på att få fyra nya ärenden uppförda på föredragningslistan på kommunstyrelsens (KS) möte. Dåvarande KSO Ibrahim Khalifa (S) vägrade låta kommunstyrelsen besluta om ärendena skulle tas med på dagordningen och fattade enväldigt beslutet att säga nej. Helt i strid med initiativrätten.

Frågan prövades av Förvaltningsrätten som med en dom 2017-05-30 fastställde att beslutet ”inte tillkommit i laga ordning” och att Ibrahim Khalifa därmed brutit mot kommunallagen.

Den 14 augusti 2017 upprepar Ibrahim Khalifa i sin roll som KSO sitt beteende och vägrar återigen att låta KS besluta om tre ärenden skulle tas upp på dagordningen. Den här gången fullt medveten om förvaltningsrättens dom från maj samma år.

På fullmäktigemötet 24 maj 2018 när årsredovisningen behandlades, yrkade därför kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) att Ibrahim Khalifa inte skulle beviljas ansvarsfrihet för sin tid som KSO under 2017. Ärendet återremitterades och Khalifa gavs möjlighet att yttra sig i ärendet. Även socialdemokraterna i fullmäktiges presidium har avgett ett svar och föreslår enbart en anmärkning mot Khalifas lagbrott. Vid mötet den 19 juni biföll dock fullmäktige Olov Holsts yrkande och därmed beviljas Ibrahim Khalifa inte ansvarsfrihet för sin tid som KSO under 2017.

 

  • Det hela är enkelt – har man brutit mot kommunallagen, då SKA man inte beviljas ansvarsfrihet. Det är anmärkningsvärt att se att den socialdemokratiska gruppen ville fria Khalifa helt och ge honom ansvarsfrihet, säger Olov Holst. Detta trots att det är uppenbart för alla att han brutit mot lagen. Det säger en hel del om kulturen i partiet och kandidaterna på valsedeln även inför höstens val. En röst på S och myglet kommer fortsätta i Sigtuna kommun.
  • Det är också beklämmande att presidiets två socialdemokrater hela tre gånger i sin beredning till fullmäktige konstaterar att jag faktiskt harnekats min lagstadgade initiativrätt, men ändå väljer att föreslå fullmäktige att bararikta en enkel anmärkning mot Khalifa. Har man nekat någon initiativrätten, då har man brutit mot kommunallagen, men socialdemokraterna väljer alltså att se mellan fingrarna och helt medvetet släppa igenom ett lagbrott, fortsätter Olov Holst.
  • Om inte kommunstyrelsens ordförande håller sig till kommunallagen – vem ska då förväntas göra det? VAD krävs för att man inte ska beviljas ansvarsfrihet om inte en direkt lagöverträdelse? Nej, det här handlar uppenbarligen inte om vad som är rätt och riktigt – det här handlar om att skydda partiet och en partikamrat. Mönstret känns igen och förskräcker, fortsätter Olov Holst.
  • Det är också tråkigt att se hur Miljöpartiet väljer att indirekt stödja Khalifas beteende genom att inte delta i beslutet. Jag trodde vi stod på samma sida när det gäller att bekämpa mygel och korruption, men det gäller tydligen inte längre. Det är en sak att säga det, en annan att ställa upp för det när det gäller, avslutar Olov Holst.
  • Allt jag tidigare sagt om ledarskapet inom socialdemokraterna i Sigtuna kommun och Khalifas sätt att leda partiet visar sig stämma, säger Anna Kalles, fullmäktigeledamot (utan partibeteckning). Ibrahim Khalifa har behandlat kommunallagen som en rekommendation och inget som måste följas. Detta är inte acceptabelt av en kommunstyrelseordförande.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62
Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Leave a Reply