Skip to main content

Stark, stabil och långsiktig ekonomi ger resultat

By 25 april, 2022maj 16th, 2022Insändare

Ikväll förväntas fullmäktige godkänna årsredovisningen för 2021, ännu ett år präglat av pandemin som skapade situationer långt ifrån det normala. Det är därför glädjande att kunna konstatera att Sigtuna kommuns verksamheter klarat sina uppgifter mycket bra.

Ekonomin är stark, stabil och långsiktig. Återigen presenteras ett rekordresultat, vilket visar att vi har ordentliga säkerhetsmarginaler och klarar ekonomin även när oförutsedda händelser inträffar. Så har det inte alltid varit i Sigtuna. Under 2021 har låneskulden minskat och soliditeten samt självfinansieringsgraden ökat. Detta trots rekordstora investeringar, primärt i helt nödvändiga förskole- och skolbyggnader runtom i kommunen. Vi bygger steg för steg bort de tillfälliga paviljonger som stått på skolgårdarna i årtionden.

Den största markaffären i Sigtunas historia slutfördes och ledde till etableringen av nya logistikföretag i Rosersberg som sammantaget skapar drygt 1000 nya arbetstillfällen. Det är givetvis väldigt bra, då kommunens största bransch, rese- och besöksnäringen, drabbats extra hårt av pandemin med hög arbetslöshet som följd.

De kommunala verksamheterna har, som ovan nämnts, klarat sina uppgifter på ett förträffligt sätt givet förutsättningarna under pandemin. Det gäller samtliga verksamheter, men låt oss särskilt nämna några.

Grundskolan går från klarhet till klarhet och elevernas resultat är nu bland landets bästa. Valfriheten för barn och föräldrar har ökat genom att Internationella engelska skolan öppnat en F-9-skola och Raoul Wallenbergskolorna öppnat en ny förskola i kommunen.

Förutsättningarna för att bedriva äldreomsorg av hög kvalitet har varit en av de största utmaningarna då gruppen äldre varit särskilt drabbad av pandemin. Arbetet med kvalitetsutveckling har därför inte kunnat genomföras fullt ut. Det finns mycket kvar att förbättra, men samtidigt visar bokslutet att kommunledningen satsar mer pengar på äldreomsorg än snittet i såväl regionen som riket i helhet. Detta skapar långsiktiga förutsättningar för en höjning av brukarnöjdheten.

Individ- och familjeomsorgen har haft en utmanande tid. Pandemin har skapat en situation med ökat våld i hemmet, ökad drogproblematik och ökat antal omhändertagande av barn som riskerar att fara illa. Förvaltningen har dock gjort ett mycket bra arbete.

Trots utmaningar under pandemin är det glädjande att kunna konstatera att sjukfrånvaron i kommunen under året totalt sett sjönk med nästan 2% jämfört med 2020. Till viss del kan det hänföras till en ökad vaccinationsgrad, men det prioriterade arbetet med att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare börjar också ge synliga resultat.

Under 2021 ökade befolkningsmängden med 736 personer. När vi nu godkänner Årsredovisningen för 2021 gör vi det i ett läge där vi precis kommit ut ur pandemin, men i stället gått in i ett läge med ett fullskaligt krig i vår geografiska närhet. Hur Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina kommer påverka kommunen under 2022 är för tidigt att säga. I skrivande stund går våra tankar till det ukrainska folket med löftet att Sigtuna kommer göra vad som står i kommunens makt för att hjälpa till i den humanitära katastrof som kriget skapat.

 

Olov Holst (M), Gill Brodin (C), Pernilla Bergqvist (L), Bengt Hellström (KD),      Lars Björling (SfS)