Skip to main content

Sigtuna tillhör landets mest segregerade kommuner

By 12 februari, 2021mars 17th, 2021Insändare

Sigtuna tillhör landets mest segregerade kommuner. Det visade en extern analys av kommunens socioekonomiska struktur. Resultatet var inte oväntat och såväl innan som efter maktskiftet 2017 har vi uppmärksammat problemet. Segregation är ett problem som skapar mänskligt lidande, otrygghet och stora kostnader. För att komma till rätta med detta har kommunledningen initierat ”Samhällsbyggnadslyftet”.  Det innefattar både sociala insatser och fysiska bostadspolitiska åtgärder. De segregerade områdena är direkt kopplade till det stora antalet hyresrätter som Socialdemokraterna lät bygga under sin tid vid makten. Med det tydliga resultatet av analysen som grund ska vi återställa balansen mellan upplåtelseformerna och bygga ett hållbart samhälle genom att vara noggranna med vad, hur och var vi bygger och samtidigt sätta in bevisat effektiva sociala insatser där behovet finns. Samhällsbyggnadslyftet kommer vara tongivande många år framöver.

En direkt följd av segregationen är otryggheten som tilläts bita sig fast under det långa socialdemokratiska styret. Även innan maktskiftet föreslog vi trygghetsskapande åtgärder, då tyvärr för döva öron. När vi tog över satte vi in omfattande åtgärder och numera avdelar även polisen stora resurser till kommunen. Mycket tack vare vårt tydliga fokus på att öka tryggheten.

Den fysiska miljön är viktig för invånarnas allmänna välbefinnande. På flera platser utför vi stora upprustningsprojekt. Till exempel förvandlingen av Borgmästarängen, den kommande upprustningen av Hamnplan, Strandpromenaden och Stora gatan i Sigtuna stad. I Märsta ska Kanonkulleparken rustas upp med bl.a. grillplatser, promenadslingor och i Valsta ska området runt centrum lyftas genom flera åtgärder. Överallt ska belysning förbättras, tunnlar rustas upp och mörka snår röjs. Det ska vara tryggt och snyggt i Sigtuna kommun.

Mycket arbete kvarstår, men steg för steg går vi i rätt riktning för att Sigtuna ska bli en av Sveriges bästa kommuner att leva och verka i.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Leave a Reply