Skip to main content

Sigtuna kommun stöttar en hårt drabbad bransch

By 17 mars, 2020Pressmeddelande

De ekonomiska effekterna av den pågående krisen orsakad av spridningen av Coronaviruset får stora konsekvenser för Sigtuna kommun. Kommunledningen har därför beslutat att via destinationsbolaget Destination Sigtuna AB, där kommunen äger 46% av aktierna, gå in med ett extra aktietillskott i syfte att när den värsta turbulensen lagt sig få kunderna att snabbt återvända till hotell, restauranger, caféer och butiker.

Sigtuna kommun är värdkommun för Arlanda och är också Sveriges fjärde största besöksmål räknat i antal hotellövernattningar. Det gör oss extra sårbara för situationer som nu förorsakas av restriktionerna i Coronavirusets framfart. Den kommunala förmågan att leverera välfärdstjänster är helt beroende av skatteintäkter. Blir kommunens invånare arbetslösa får kommunen heller inte några skatteintäkter och vår förmåga att driva förskolor, skolor, äldreboenden, osv. hotas. Kommunledningen anser därför att det är viktigt att kommunen hjälper till att stötta en bransch som befinner sig i ett mycket kritiskt läge.

– Det är inte en kommuns uppgift att ekonomiskt gå in och direkt stötta enskilda företag, det får bli statens uppgift, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande. Det vi däremot kan göra är att stötta vårt destinationsbolag, Destination Sigtuna AB, som får en särskild uppgift att se till att branschens kunder snabbt återvänder när den värsta oron lagt sig. Därför har kommunledningen idag fattat beslutet att tillföra Destination Sigtuna 500 000 kronor i ett aktieägartillskott som ska användas till att ytterligare förstärka marknadsföringen av Sigtuna kommun som besöksmål.

– Vi förstår till fullo allvaret i den uppkomna situationen och kommunledningen är därför beredd att gör vad vi kan för att stötta våra duktiga företagare i den så utsatta branschen, avslutar Olov Holst.

Leave a Reply