Skip to main content

Sigtuna i topp bland länets arbetsgivarkommuner – enligt rapport från LO!

By 27 augusti, 2021Insändare

I en rapport som LO presenterade den 25 augusti delar Sigtuna fjärdeplatsen som bästa arbetsgivarkommun med Nacka och Salem. Gällande personaltäthet är vi klart bäst i länet!

LO understryker att det råder stora skillnader mellan länets kommuner och att samtliga kommuner har brister, men att ”en idealkommun skulle ha anställningsvillkor som Nynäshamn, löner som Österåker, personaltäthet som Sigtuna, ledarskap som Vallentuna och sjukfrånvaro som Salem.” Observera att samtliga dessa kommuner är borgerligt styrda.

När vi utvärderar kvaliteten inom kommunens verksamheter måste vi alltid förhålla oss till fakta. Sedan maktskiftet har Sigtuna ett gediget uppföljnings- och styrsystem för att kunna följa utvecklingen i våra verksamheter och effekten av den förda politiken. Ett system som i princip var obefintligt när vänstern styrde. Tidigare (S)-ledda kommunledningar var helt enkelt inte intresserade av att mäta hur verksamheterna egentligen fungerade. Man fortsatte med skygglappar mot verkligheten i sina gamla ideologiska hjulspår.

Utöver det egna uppföljningssystemet tittar den moderatledda kommunledningen naturligtvis även på mätningar och rapporter som tas fram av externa parter som exempelvis den nu aktuella LO-rapporten. Resultatet är väldigt glädjande och ett bevis på att det hårda arbete som utförs av såväl kommunens duktiga tjänstemän som av kommunledningen ger resultat.

Parallellt med vårt hårda arbete för förbättring och förändring ägnar sig vänsteroppositionen med Socialdemokraterna (S) i spetsen, åt ett enträget svartmålande av kommunen som arbetsgivare, särskilt när det gäller äldreomsorgen. Ett svartmålande som gång på gång kan överbevisas med fakta.

Sigtuna har bäst resultat i länet när det gäller bemanningstäthet inom särskilt boende. Dessutom förstärker kommunledningen bemanningen ytterligare i budget för 2022 för att trygga en god och personcentrerad omsorg alla dagar i veckan. Under 2020 påbörjades en insats för att minska antalet timanställda. Det blev framgångsrikt och vi kan nu se en positiv förändring från föregående år, men arbetet är långt ifrån över. Under 2022 fortsätter vi förbättra anställningsvillkoren för de anställda och öka kvaliteten för de äldre genom förberedelser inför en övergång till heltid som norm.

Naturligtvis finns det fortfarande mycket som kommunledningen vill förbättra, såväl inom äldreomsorgen som på andra områden och vi har långt kvar innan vi är nöjda. Men den bild av avgrundsdjup katastrof som vänstern försöker måla upp stämmer helt enkelt inte, vilket LO-rapporten nu också tydligt visar.

Frågan är hur (S) och den övriga vänsteroppositionen med Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) skall ställa sig till rapporten? Det är ju ändå Socialdemokraternas egen fackorganisation som konstaterar att borgerligt styrda Sigtuna tillhör länets bästa arbetsgivare och att en idealkommun är en mix av endast borgerligt styrda kommuner. Det ska bli intressant att se hur man baserat på den dagsfärska rapporten ska lyckas fortsätta måla upp kommunen som ett inferno för de anställda. Under tiden de försöker hitta argument, fortsätter vi arbetet med att göra Sigtuna kommun inte bara bättre för våra invånare, utan också bättre för våra anställda.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Josefin Brodd (M), ordförande äldre- och omsorgsnämnden