Skip to main content

Medborgarenkät visar att Sigtuna kommun är på rätt väg

By 20 december, 2018Pressmeddelande

I SCB:s medborgarenkät för 2018 svarar invånarna i Sigtuna kommun att de känner ett kraftigt ökat förtroende för kommunens politiker och tjänstemän. Invånarna upplever i större utsträckning att de politiska besluten genomförs på ett korrekt sätt och att politikerna verkligen arbetar för kommunens bästa. Och det kanske mest glädjande, Sigtuna kommuns invånare känner att tryggheten ökar.

Idag presenteras resultatet från SCB:s medborgarenkät som görs i samtliga kommuner i Sverige. I Sigtuna kommun går utvecklingen åt rätt håll och resultatet visar att den alliansledda kommunledningen tillsammans med kommunens tjänstemän fokuserar på rätt saker.

2017 visade resultatet att många kände sig otrygga och att invånarna hade lågt förtroende för politiker och tjänstemän samt upplevde brist på inflytande och information. Något som vi i allianspartierna länge påtalat för de tidigare socialdemokratiska kommunledningarna som blundat för problemen.

Omedelbart efter maktövertagandet i september 2017 började vi därför prioritera trygghet, medborgardialog, ökad service till kommuninvånarna och ordning och reda i ekonomin. Att vi gjorde rätt prioriteringar redan då visade sig i valresultatet som gav Sigtuna kommun en stabil alliansmajoritet.

I ett gemensamt uttalande säger gruppledarna i Alliansgruppen i Sigtuna kommun följande:

  • Det är mycket glädjande att se att vårt arbete ger resultat. Vi har gjort den största trygghetssatsningen i kommunens historia, vi ser över organisationen och förändrar arbetssättet från att vara förvaltande till serviceinriktat. Nu ser vi bevis på att vi gör rätt prioriteringar.
  • Trots de positiva resultaten ligger vi fortfarande lågt jämfört med andra kommuner, vilket vi måste ändra på. Därför fortsätter vi satsa på ökad trygghet i hela kommunen och prioriterar långsiktig ordning och reda framför kortsiktiga och slarvigt genomförda beslut som de tidigare s-ledda kommunledningarna gjort.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62
Helle Nyman, politisk samordnare (M) 073-333 83 18
Gill Brodin, gruppledare (C) 070-778 58 00
Pernilla Bergqvist, gruppledare (L) 073-707 03 40
Jessica Johnson, politisk sekreterare (L) 070-823 90 14
Karsten Bjärbo, gruppledare (KD) 070-891 61 60
Lars Björling, gruppledare (SfS) 070-592 52 75

Leave a Reply