Skip to main content

Mandatperioden med M, C, L, KD och SfS 

Det har nu gått en hel mandatperiod sedan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna vann valet stort och tog över Sigtuna kommun efter femton års socialdemokratiskt styre. Läs vår mandatperiodsredovisning här!

Åren har präglats av hårt arbete med att leverera det vi lovade i valet 2018 och samtidigt har vi fått hantera en pandemi och dessutom ett krig i vårt närområde. Det har varit en annorlunda och på många sätt svår och märklig tid att leda en kommun. 

Inför valet 2018 bestod våra partiers vallöften av följande huvudpunkter: 

  • Invånarna i fokus. 
  • Lag och ordning samt stopp för mygel. 
  • Skapa ordning och reda i kommunens ekonomi och verksamheter. 
  • Prioritera kärnverksamheterna förskola, skola, äldreomsorg, omsorg om svaga och sjuka. 
  • Öka tryggheten på gator och torg. 
  • Fler arbetstillfällen i kommunen. 
  • Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur.