Skip to main content

Förstärkt nära vård med ny husläkarjour i Sigtuna

By 21 augusti, 2018Pressmeddelande

Alliansen i Stockholms läns landsting har idag gett besked om förstärkt vårdutbud i nordvästra delen av länet. För Sigtunas del innebär beskedet att invånarna får tillgång till primärvård med utökade öppettider genom en lokal husläkarjour som har öppet till kl 22. Därutöver kommer Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby vara en närakut light genom fortsätt utökade öppettider, och användning av den röntgen och laboratorium som finns på sjukhuset, i samband med att närakuten enligt plan flyttar till Sollentuna sjukhus. 

  • Detta är glädjande nyheter för alla Sigtunabor! Vi i kommunledningen har haft en god dialog med våra företrädare i landstinget om vårt lokala behov i samband med att närakuten på Löwenströmska sjukhuset flyttar till Sollentuna nästa sommar. För oss innebär detta utökade öppettider på kvällar och helger, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna.
  • Medan Alliansen i landstinget nu presenterar väl genomtänkta  åtgärder som möter människors behov av en tillgänglig primärvård i Sigtuna och den nordvästra delen av länet, ägnar sig Socialdemokraterna åt desperata vallöften runt om i länet som inte går ihop ekonomiskt, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd, som också ger beskedet att Löwenströmska ingår bland kandidaterna för en av de två ytterligare närakuter som ska etableras i Stockholms län.

 

Starkare vårdutbud i Nordväst

  • Enligt tidigare planering skulle Löwenströmska sjukhuset gå tillbaka till en husläkarmottagning med öppettider 8:00 till 17:00, när närakuten flyttar till Sollentuna sommaren 2019. Men Alliansen i Stockholms läns landsting ger nu beskedet att vi ska säkerställa oförändrade öppettider 8:00 till 22:00.
  • I Sigtuna utökar vi dagens primärvårdutbud genom att säkerställa en husläkarjour med öppettider 8:00 till 22:00. Genom dessa besked ser vi till att patienter får en ökad lokal tillgänglighet för att få primärvård.
  • Alliansen i Stockholms läns landsting ger också beskedet att Löwenströmska sjukhusets ska utnyttja sin kompetens. I sjukhuset finns idag radiologi (röntgen) och laboratoriemedicin. Öppettiderna för dessa har planerats vara på kontorstid, men vi kommer under de första tre månaderna hösten 2019 säkerställa att dessa håller öppet till kl. 22, och är beredda att vidta åtgärden permanent om det efterfrågas av patienterna.
  • Alliansen i Stockholms läns landsting ska också se över hur man därutöver ytterligare kan stärka och utveckla Löwenströmska sjukhuset med ytterligare specialistvård.

Leave a Reply