Skip to main content

Arlandagymnasiet ska vara ett attraktivt gymnasium med attraktiva program

By 16 augusti, 2018Nyheter

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fokus är att få kommuninvånare i egen försörjning. Hela vårt samhällskontrakt bygger på det och det är grunden för vår välfärd.

Jag är den första att hålla med Ulf Klarén om att det är tråkigt att restaurang- och livsmedelsprogrammet inte är eller har varit mer populärt under längre tid.

Men som ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har jag ansvar för våra skattepengar. Pengar som kommer från den lön som kommuninvånarna tjänar in och som måste behandlas varsamt.

När antalet antagna är långt under en full klass bär inte programmet sina kostnader. Det är just därför man i flera års tid jobbat med att öka intresset, men tyvärr utan att ha lyckats.

I ett sådant läge kan man inte som ansvarig politiker titta åt ett annat håll, det vore oansvarigt mot våra kommuninvånare och deras skattepengar som istället kunnat läggas på t.ex. äldreomsorg.

Arlandagymnasiet ska vara ett attraktivt gymnasium med attraktiva program. Det betyder att man varje år ser över programmen och vilka man eventuellt skulle kunna komplettera med. Skulle det i framtiden finnas ett större underlag för restaurang- och livsmedelsprogrammet kan vi givetvis diskutera en nystart.

 

 

Mattias Askerson (M)
Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Leave a Reply