Skip to main content
All Posts By

Msigtuna

Moderaterna i Sigtuna kommuns 12-punktsprogram 2018

By Nyheter No Comments

Nya tider för Sigtuna kommun

Det är nya tider i Sigtuna kommun. De stökiga åren då “vilda västern” rådde i kommunens styre är över och vi går med Moderaterna i spetsen, en tryggare framtid till mötes. Åren med mygel, korruption och politiker som haft sitt eget bästa för ögonen – istället för sigtunabornas – är äntligen över. Med Moderaterna har Sigtuna kommun nu en kommunledning som står på invånarnas sida – i alla lägen.

Tidigare kommunstyrelseordförande (KSO) Ibrahim Khalifa (S) fälld i förvaltningsrätten – igen!

By Nyheter No Comments
Märsta 2018-07-11

I en dom daterad 2018-06-26 konstaterar förvaltningsrätten att Sigtuna kommuns tidigare KSO, Ibrahim Khalifa (S), bröt mot kommunallagen en andra gång när han vid kommunstyrelsens (KS) möte den 14 augusti 2017 enväldigt och i strid mot kommunallagen, vägrade låta KS besluta huruvida tre ärenden initierade av dåvarande oppositionsrådet Olov Holst (M) skulle föras upp på dagordningen. Olov Holst överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu kommit med sin dom.

Förvaltningsrätten fastställer bl.a. följande: ”Det faktum att ordföranden ensam under sammanträdet meddelat att Olov Holsts anmälda ärenden inte kommer tas upp vid det aktuella sammanträdet utan att bereda kommunstyrelsen möjlighet att ta ställning till detsamma innebär dock, enligt förvaltningsrättens mening, att Olov Holsts initiativrätt enligt 4 kap. 17 § kommunallagen har åsidosatts. Besluten har därmed inte tillkommit i laga ordning.”

 • Domen i förvaltningsrätten är egentligen bara ett utfall av något vi redan visste, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M). Eftersom Khalifa gjort exakt samma sak tidigare, och förvaltningsrätten även då kom till slutsatsen att kommunallagen hade brutits, var utfallet i rätten den här gången det förväntade.

 • Det finns dock omständigheter som gör det mer allvarligt den här gången, fortsätter Olov Holst. För det första visste Khalifa mycket väl vad han gjorde. Första gången skulle ju möjligen kunna skyllas på ett misstag, men den andra gången var han fullt medveten om förvaltningsrättens första dom. Ändå väljer han att göra om det. Det andra, och kanske ännu mer anmärkningsvärda, är att hela S-gruppen ville fria Khalifa när kommunfullmäktige behandlade ansvarsfrihetsfrågan för tre veckor sedan. Detta trots att utfallet i förvaltningsrätten var givet. Det visar tydligt hur S ser på lag och ordning, och inte minst Marie Axelsson som i höstens val kandiderar till KSO-posten för S och som varit med hela tiden. Om Axelsson blir vald till KSO, kommer vi då få se en återgång till ett läge där lagar och förordningar bara ses som rekommendationer och inte något som ska följas? Frågan måste ställas, avslutar Olov Holst.

I ett gemensamt uttalande säger de övriga fyra partigruppledarna i Alliansen, Pernilla Bergqvist (L), Lars Björling (SfS), Karsten Bjärbo (KD) och Gill Brodin (C) att det är bra att förvaltningsrätten återigen slår fast att Ibrahim Khalifa bröt mot kommunallagen. Det är viktigt för Allianspartierna att lag och ordning följs samt att demokratiska spelregler respekteras. Något socialdemokraterna uppenbarligen inte bryr sig om.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62

Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Tidigare kommunstyrelseordförande (KSO) Ibrahim Khalifa (S) beviljas inte ansvarsfrihet

By Nyheter No Comments

Med de överväldigande röstsiffrorna 29 mot 17 (2 avstod) beslutade kommunfullmäktige vid mötet den 19 juni 2018 att tidigare KSO Ibrahim Khalifa (S) inte skulle beviljas ansvarsfrihet för sin tid som kommunstyrelsens ordförande 1 januari – 21 september 2017.

Bakgrunden är att Olov Holst (då oppositionsråd (M)) den 15 juni 2016, med stöd av kommunallagen 4 kap. 17 §, den s.k. initiativrätten, yrkade på att få fyra nya ärenden uppförda på föredragningslistan på kommunstyrelsens (KS) möte. Dåvarande KSO Ibrahim Khalifa (S) vägrade låta kommunstyrelsen besluta om ärendena skulle tas med på dagordningen och fattade enväldigt beslutet att säga nej. Helt i strid med initiativrätten.

Frågan prövades av Förvaltningsrätten som med en dom 2017-05-30 fastställde att beslutet ”inte tillkommit i laga ordning” och att Ibrahim Khalifa därmed brutit mot kommunallagen.

Den 14 augusti 2017 upprepar Ibrahim Khalifa i sin roll som KSO sitt beteende och vägrar återigen att låta KS besluta om tre ärenden skulle tas upp på dagordningen. Den här gången fullt medveten om förvaltningsrättens dom från maj samma år.

På fullmäktigemötet 24 maj 2018 när årsredovisningen behandlades, yrkade därför kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) att Ibrahim Khalifa inte skulle beviljas ansvarsfrihet för sin tid som KSO under 2017. Ärendet återremitterades och Khalifa gavs möjlighet att yttra sig i ärendet. Även socialdemokraterna i fullmäktiges presidium har avgett ett svar och föreslår enbart en anmärkning mot Khalifas lagbrott. Vid mötet den 19 juni biföll dock fullmäktige Olov Holsts yrkande och därmed beviljas Ibrahim Khalifa inte ansvarsfrihet för sin tid som KSO under 2017.

 

 • Det hela är enkelt – har man brutit mot kommunallagen, då SKA man inte beviljas ansvarsfrihet. Det är anmärkningsvärt att se att den socialdemokratiska gruppen ville fria Khalifa helt och ge honom ansvarsfrihet, säger Olov Holst. Detta trots att det är uppenbart för alla att han brutit mot lagen. Det säger en hel del om kulturen i partiet och kandidaterna på valsedeln även inför höstens val. En röst på S och myglet kommer fortsätta i Sigtuna kommun.
 • Det är också beklämmande att presidiets två socialdemokrater hela tre gånger i sin beredning till fullmäktige konstaterar att jag faktiskt harnekats min lagstadgade initiativrätt, men ändå väljer att föreslå fullmäktige att bararikta en enkel anmärkning mot Khalifa. Har man nekat någon initiativrätten, då har man brutit mot kommunallagen, men socialdemokraterna väljer alltså att se mellan fingrarna och helt medvetet släppa igenom ett lagbrott, fortsätter Olov Holst.
 • Om inte kommunstyrelsens ordförande håller sig till kommunallagen – vem ska då förväntas göra det? VAD krävs för att man inte ska beviljas ansvarsfrihet om inte en direkt lagöverträdelse? Nej, det här handlar uppenbarligen inte om vad som är rätt och riktigt – det här handlar om att skydda partiet och en partikamrat. Mönstret känns igen och förskräcker, fortsätter Olov Holst.
 • Det är också tråkigt att se hur Miljöpartiet väljer att indirekt stödja Khalifas beteende genom att inte delta i beslutet. Jag trodde vi stod på samma sida när det gäller att bekämpa mygel och korruption, men det gäller tydligen inte längre. Det är en sak att säga det, en annan att ställa upp för det när det gäller, avslutar Olov Holst.
 • Allt jag tidigare sagt om ledarskapet inom socialdemokraterna i Sigtuna kommun och Khalifas sätt att leda partiet visar sig stämma, säger Anna Kalles, fullmäktigeledamot (utan partibeteckning). Ibrahim Khalifa har behandlat kommunallagen som en rekommendation och inget som måste följas. Detta är inte acceptabelt av en kommunstyrelseordförande.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62
Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Socialdemokraterna (S) och miljöpartiet (MP) sviker Sigtunaborna

By Nyheter No Comments

När regeringens plan för infrastruktursatsningar de kommande tio åren, den s.k. Nationella planen, offentliggjordes igår visar det sig att den socialdemokratiskt styrda regeringen sätter stopp för utbyggnaden av Märsta station.

I februari 2017 träffades en överenskommelse mellan Trafikverket, Stockholms läns landsting och Sigtuna kommun. Den innebar att Trafikverket (staten) skulle investera 737 miljoner kronor i ombyggnationen av Märsta station. Vidare skulle landstinget satsa ca 35 miljoner och Sigtuna kommun ca 150-200 miljoner kronor. Nu har regeringen beslutat att inte satsa en enda krona på Märsta station, vilket gör att hela planeringen för en utbyggnad av stationen samt området kring stationen, faller.

I samband med överenskommelsen 2017 besökte dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson (S) Märsta station och gjorde, tillsammans med dåvarande kommunalrådet Ibrahim Khalifa (S), ett stort nummer av den kommande satsningen. Hon underströk då värdet av satsningar runt Arlanda för att säkra flygplatsens utveckling och påtalade särskilt vikten av tillgänglighet till Arlanda som bl.a. innefattade en utbyggnad av Märsta station samt en breddning av E4 mellan Upplands Väsby och Arlanda. Ingen av dessa satsningar finns nu längre med i regeringens tioårsplan.

 • Det är ett stort svek mot såväl invånarna i Sigtuna kommun som mot Arlandaregionen i sin helhet och den S-ledda regeringen har genom besluten förlorat sin trovärdighet i Arlandafrågan, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun. Alla utspel från socialdemokraterna om flygstrategi, Arlandas betydelse för hela landets utveckling, tillsättande av ett Arlandaråd, osv. blir bara tomma ord när det nu visar sig att helt nödvändiga infrastruktursatsningar uteblir.
 • Sigtuna kommun har kommit långt i planeringen av området runt Märsta station, fortsätter Olov Holst. Vi har bl.a. identifierat möjligheterna att bygga upp till 3 500 bostäder i direkt anslutning till stationen. Men nu stänger S och MP dörren till utvecklingen som hade gynnat Sigtuna kommun, Arlanda flygplats, Stockholmsregionen, hela landet och, inte minst, den långsiktiga ekologiska hållbarheten. Möjligheten att bygga så många bostäder i direkt anslutning till en pendeltågsstation och kollektivtrafiknod finns inte på många andra platser i Stockholmsregionen. Men nu stoppar alltså S och MP även den genom att inte bygga ut Märsta station i enlighet med den tidigare tecknade överenskommelsen.
 • Jag utgår från att S och MP lokalt går ut och kraftfullt fördömer sin egen regerings stora svek mot kommuninvånarna, avslutar Olov Holst.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62
Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

 

Märsta 2018-06-05

Komplett Alliansgrupp i Sigtuna Kommun

By Nyheter No Comments

SIGTUNA KOMMUN HAR ÄNTLIGEN EN KOMPLETT ALLIANSGRUPP SOM ÄR BEREDD ATT STYRA KOMMUNEN TILLSAMMANS

Alliansgruppen i Sigtuna kommun har sedan förra valet bestått av Moderaterna (M), Samling för Sigtuna (SfS), Kristdemokraterna (KD) och Centerpartiet (C). De fyra partierna har och har haft ett mycket gott samarbete i syfte att gemensamt kunna ta ansvar för Sigtuna kommuns framtid.

Idag har vi glädjen att meddela att Alliansgruppen numera är komplett eftersom också Liberalerna anslutit sig till gruppen. Samtliga partier går till val med egna valplattformar, men som en del av Alliansgruppen och med en överenkommelse om att regera tillsammans efter valet.

I ett gemensamt uttalande säger företrädarna för partierna i Alliansgruppen:

 • Det är mycket glädjande att vi nu kan visa upp en starkt sammanhållen grupp med ambitionen att tillsammans bilda ny kommunledning efter valet i september.
 • Till skillnad från de senaste årens politiska turbulens i Sigtuna kommun har vi med Alliansgruppen ett stabilt regeringsunderlag som sedan snart ett år styrt kommunen tillsammans och hunnit arbeta upp ett väl fungerande samarbete.
 • Alliansgruppens fokus för den kommande mandatperioden kommer vara just ordning och reda, en stabil ekonomi, ökad trygghet och att de kommunala kärnverksamheterna förskola, skola, äldreomsorg och omsorgen om de svaga och sjuka prioriteras och får tillräckliga resurser.
 • Tillsammans har de fem partierna både förmågan och modet att prioritera det som är viktigt för kommunens invånare. Ett absolut måste när kommunens ekonomi är bräcklig.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62

Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Pernilla Bergqvist, gruppledare (L) 073-707 03 40

Lars Björling, gruppledare (SfS) 070-592 52 75

Karsten Bjärbo, gruppledare (KD) 070-891 61 60

Gill Brodin, gruppledare (C) 070-778 58 00

Valsedel

By Nyheter No Comments
 1. Olov Holst, 55, Kommunstyrelseordförande
 2. Anna Malm Kelfve, 41, Kommunikatör
 3. Mattias Askerson, 25, Civilingenjörsstudent
 4. Mats Weibull, 71, Företagare
 5. Josefin Brodd, 41, Fil. kand
 6. Johan Henrikson, 48, Verkställande Direktör
 7. Gunilla Holmgren, 66, Pensionär
 8. Henrik Kelfve, 45, Kommunikationschef
 9. Kjell Holmgren, 70, Pensionär
 10. Helle Nyman, 48, Politisk sekreterare
 11. Erik Langby, 67, Egenföretagare
 12. Lena Lindgren Ljungberg, 65, fd Ekonom
 13. Mårten Fintling, 51, Pol. mag
 14. Veronica Barkman, 50, HR Chef
 15. Rolf Jangbratt, 77, Marknadsekonom
 16. Lars Lagerdahl, 76, Egenföretagare
 17. Karolina Holst, 27, Receptionist
 18. August Eriksson, 36, Driftchef
 19. Gunnar Balfe, 76, Senior
 20. Angelo Constantine, 23, Fältarbetare
 21. Jenny Ljungberg Book, 39, Marknadskommunikatör
 22. Ahmad Saberi, 63, Tolk
 23. Vibeke Eriksson, 65, fd Rektor
 24. Mattias Broman, 43, Affärsutvecklare
 25. Per Larsson, 43, Kundkoordinator
 26. Sihem Yilmaz, 58, Hemmafru
 27. Bo Raattamaa, 64, Samhällsvetare
 28. Lennart Eriksson, 73, Sjuksköterska
 29. Björne Olsson, 56, Divisionschef
 30. Louise Skeppare, 81, Pensionär
 31. Göran Norman, 65, Produktutvecklare
 32. Birgitta Petersson, 56, Banktjänsteman
 33. Grethe Balfe, 79, Pensionär
 34. Joachim Lotthagen, 47, Egenföretagare
 35. Gösta Ståhl, 33, Egenföretagare
 36. Roger Gripengren, 49, Student
 37. Johan Karlsson, 51, Advokat
 38. Berit Ernbacke Lindström, 83, Pensionär
 39. Sven Wretler, 67, Lantbrukare
 40. Lars-Göran Sörqvist, 70, Pensionär
 41. Mats Velander, 77, Pensionär
 42. Peter Fredriksson, 53, Egenföretagare
 43. Peter Kockum, 77, Direktör

Nya tider för Sigtuna kommun!

By Nyheter No Comments

Det är nya tider i Sigtuna kommun. De stökiga åren då ”vilda västern” rådde i kommunens styre är över och vi går med Moderaterna i spetsen, en tryggare framtid till mötes. Åren med mygel, korruption och politiker som haft sitt eget bästa för ögonen – istället för sigtunabornas – är äntligen över. Med Moderaterna har Sigtuna kommun nu en kommunledning som står på invånarnas sida – i alla lägen.
En röst på Moderaterna är en röst på politiker som faktiskt håller vad de lovar. Men vi lovar inte allt till alla.

Lika för alla

By Nyheter No Comments

Sverige ska vara ett land för hoppfulla. Ett land präglat av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet.

Här gäller friheten, lagarna och arbetslinjen alla. Inga undantag, ingen utanför, ingen bortglömd.

Lika för alla.

Valsedeln för Moderaterna i Sigtuna kommun är fastställd

By Nyheter No Comments

Moderaterna i Sigtuna kommun har haft nomineringsstämma och fastställt valsedeln till kommunfullmäktigevalet 2018. Första namn är Olov Holst, följt av Anna Malm Kelfve och på tredje plats Mattias Askerson.

Den grundliga nomineringsprocessen med provval, personliga intervjuer och avslutande nomineringsstämma har genomförts av en lokal nomineringskommitté ledd av en extern ordförande, Per-Erik Kanström från Upplands Väsby. Valsedeln består av 43 kandidater och målet har varit att hitta personer med rätt kompetens för förtroendeuppdraget.

–     Jag är glad över förtroendet att än en gång få toppa vår valsedel, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M). Valsedeln präglas av kompetens och erfarenhet men också av förnyelse, vilket inger hopp inför kommande mandatperiod då vi ska fortsätta uppdraget att leda Sigtuna kommun.

–     Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som engagerat sig för att ta fram valsedeln som nu fastställts, säger Anna Malm Kelfve (M). Jag ser fram emot att driva en valrörelse med tydligt fokus på kommunens möjligheter och utvecklingsområden.

–     Det känns roligt att vara en del av topp-trion, säger Mattias Askerson (M). Tillsammans med denna starka laguppställning, med Olov Holst i spetsen, ska vi gå in i valrörelsen och söka väljarnas förtroende för fortsatt ordning och reda i Sigtuna kommun.

 

Vid frågor kontakta:
Mattias Askerson, ordförande Moderaterna i Sigtuna kommun
Tel: 0737-66 09 09

Helle Nyman, politisk sekreterare
Tel: 0733-33 83 18