Välkommen till Nya Moderaterna i Sigtuna

Sigtuna kommun går, med Moderaterna i spetsen, en tryggare framtid till mötes. Vårt arbete präglas av ordning och reda samt ärlighet gentemot dig som bor här. Du ska kunna lita på att vi har hela kommunens bästa för ögonen – i alla lägen.

Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Vårt främsta löfte är att arbeta hårt för ökad trygghet, hålla ordning på ekonomin och se till att vår gemensamma välfärd alltid håller hög kvalitet.

Nya tider för Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har en fantastisk potential. Här är det nära till naturen, storstaden och resten av världen. Skolorna ska vara trygga och ge en bra start på livet. Äldreomsorgen och sjukvården ska hålla hög kvalitet. Här ska människor i livets alla faser känna sig hemma och trivas.

På invånarnas sida

Moderaterna står på invånarnas sida. Du ska vara trygg med att skattepengarna används på rätt sätt och att vårt fokus alltid är på kärnverksamheterna, skola, vård och omsorg.

Ordning och reda

Sigtuna kommun ska vara en välskött kommun med ordning och reda i ekonomin och i verksamheterna. Vi ska utgöra ett stabilt ledarskap som i samarbete med andra och med medborgarnas bästa för ögonen sköter och utvecklar kommunen.

Nyheter

Nyheter

Tidigare kommunstyrelseordförande (KSO) Ibrahim Khalifa (S) beviljas inte ansvarsfrihet

Med de överväldigande röstsiffrorna 29 mot 17 (2 avstod) beslutade kommunfullmäktige vid mötet den 19…
Nyheter

Socialdemokraterna (S) och miljöpartiet (MP) sviker Sigtunaborna

När regeringens plan för infrastruktursatsningar de kommande tio åren, den s.k. Nationella planen, offentliggjordes igår…
Nyheter

Komplett Alliansgrupp i Sigtuna Kommun

SIGTUNA KOMMUN HAR ÄNTLIGEN EN KOMPLETT ALLIANSGRUPP SOM ÄR BEREDD ATT STYRA KOMMUNEN TILLSAMMANS Alliansgruppen…

NYA TIDER I SIGTUNA KOMMUN

NYA TIDER I SIGTUNA KOMMUN

NYA TIDER FÖR SIGTUNA KOMMUN Vi vill berätta om Sigtuna kommun. Hur det varit, hur det är nu och hur det ska vara efter valet.Ⓜ️GILLA och DELA om du håller med och hoppas på en fortsatt moderatledd Sigtuna kommun! 💙Ⓜ️👏🏼🔝

Publicerat av Nya Moderaterna i Sigtuna kommun den 1 juni 2018

Följ oss på sociala medier